Ślubowania nadszedł czas…

Jestem małym Polakiem. Przyrzekam uczyć się pilnie, aby swoją nauką  i zachowaniem przynosić zaszczyt rodzicom, szkole i mojej ojczyźnie – Polsce. Będę się starał być dobrym kolegą, przyjacielem zwierząt i roślin. Chcę nauczyć się tego co dobre i piękne, szanować pracę swoją i innych. Obiecuję dbać o dobre imię szkoły”  - takie przyrzeczenie  25 października 2018 r. składali pierwszoklasiści.
 Ślubowanie uczniów to piękna tradycja. Ceremoniał szkoły uwzględnia strój galowy, przysięgę na sztandar oraz pasowanie na ucznia przez dyrektora.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społecznościszkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.
 Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty" .
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły– pani Joanna Szewczyk. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej.
Pierwszakom towarzyszyła orkiestra szkolna i chór, a koledzy ze starszych klas obiecali opiekę i wsparcie. Nie obyło się również bez drobnych upominków i dyplomów . Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie.
W dniu 26 października z inicjatywy rodzica pana Adama Bolewicza  przy wsparciu  i zaangażowaniu pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami  i  rodzicami udali się do parku im. F. Chopina, aby wspólnie posadzić w Alei Pierwszoklasisty drzewa ( 14 kasztanowców czerwonych) upamiętniające dzień ich ślubowania.
Wszystkim pierwszoklasistom Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.
 
E. Mierzwińska, A. Szczetyńska, R. Wołoszyn-Kunik