„AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

"Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program edukacyjny, który uczy Pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie wypoczynku. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji. Nasi uczniowie także przystąpili do programu. Poprzez pogadanki, spotkania z policjantami oraz udział w konkursach i w akcjach promujących bezpieczeństwo uczyli się jak unikać zagrożeń i radzić sobie w trudnych sytuacjach, a także jak pomagać innym w chwilach zagrożenia. Podsumowaniem było przystąpienie do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, który sprawdzał wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 otrzymali Certyfikat potwierdzający udział w IX edycji programu.
Anna Kicińska