„Jezioro Tajemnic” - konkurs plastyczny

Zarząd Powiatu Drawskiego w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic” ogłosił konkurs plastyczny. Jest on skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu drawskiego. Nagrodą główną będzie rower!
Uczestnicy konkursu mają za zadanie własnoręczne wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Tajemnice naszych jezior”. Nie chodzi tu wyłącznie o jezioro Drawsko, lecz o tajemnice, które mogą skrywać jakiekolwiek jeziora na terenie powiatu drawskiego.
Prace konkursowe mogą być zgłaszane wyłącznie indywidualnie, zaś ich format to A3 lub A4. Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
Pracę należy przesłać (obowiązuje data wpływu) lub dostarczyć osobiście do 31 maja 2016r. na adres Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Tajemnice naszych jezior”. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 10 czerwca 2016 roku.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisane są regulaminie konkursu zamieszczonym również na stronie internetowej projektu „Jezioro Tajemnic” w zakładce „Konkursy”. Nagroda główna – rower – zostanie dopasowana do zwycięzcy.
Osoba do kontaktu w przypadku pytań odnośnie konkursu:  Izabela Krężołek, tel. (94)  36 307 94, e-mail: edukacja@powiatdrawski.pl