„Nie pal przy mnie, proszę”

W dniu 21 lutego br. uczniowie z klas III A, B i E w ramach programu  ,,Nie pal przy mnie, proszę” uczestniczyli w  zajęciach edukacyjno- profilaktycznych, które poruszały tematykę antytytoniowa oraz  poszerzyły ich wiedzę na temat zdrowego stylu zdrowia i zdrowego odżywiania.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Jolantę Rokosz  z drawskiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
Celem zajęć było uświadomienie uczniom, jak sami mogą unikać szkodliwych dla ich zdrowia sytuacji. Poznali także sposoby radzenia sobie w wypadku, gdy inni palą przy nich papierosy. Uczniowie  odpowiadali na liczne pytania o tematyce ekologicznej  i prozdrowotnej, ale również sami zadawali mnóstwo związanych z tematyką zajęć.
Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, dlatego zaproponowano im wykonanie plakatów o poruszanej tematyce, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy w maju.
 
Pedagog Małgorzata Kozłowska