„Okulary dla Litwy”

O tym, że „każdy gest, nawet najdrobniejszy…zmienia świat, czyjś świat” wiedzą doskonale uczniowie naszej szkoły, dlatego z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję charytatywną  „Okulary dla Litwy”. Dzięki przyniesionym, nieużywanym już w ich rodzinach okularom, udało zebrać  70 par okularów, które zostały przekazane naszym rodakom mieszkającym na Litwie.
Rodzicom i uczniom serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.
 
 Angelika Szalewicz