DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami i nauczycielami uczącymi Państwa dzieci, które odbędzie się w dniu 13.03.2019r. (środa) o godzinie 16:30
Zamiast dnia otwartego dla rodziców kl. VIII zebranie w stołówce z dyrektorem ZSP w Drawsku Pom. o godz. 16.30
Zapraszamy