Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIIIb

W ramach lekcji "Edukacja dla bezpieczeństwa" klasa VIII b miała możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawych zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, przygotowanych z dużym zaangażowniem przez szkolną pielęgniarkę, panią Agnieszkę Krzemień- Pietruszkiewicz.
Uczniowie, wykorzystując wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie lekcji, mogli sprawdzić swoje umiejętności praktyczne w zaaranżowanej sytuacji, w której ich kolega doznał wielu urazów i złamań. Musieli wykazać się między innymi umiejętnością tamowania krwotków, przywracania krążenia i oddechu, zabezpieczania otwartego złamania, a nawet poćwiczyć zszywanie ran. Wszyscy chętnie brali udział w lekcji, wykazali sie dużą wiedzą i aktywnością w podejmowaniu  prób udzielenia pomocy potrzebującemu. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza nigdy nie będzie musiała być przez nich wykorzystana. Mimo to ufamy, że w czasie nieoczekiwanej sytuacji staną na wysokości zadania i uratują komuś życie bądź zdrowie.
 
Angelika Szalewicz