GRUPA MEDYCZNA W KLASIE I A 

Dnia 19 stycznia członkowie Grupy Medycznej Drawsko wraz z uczennicą naszej szkoły – Martą Stanek przeprowadziła w klasie I a bardzo ciekawe zajęcia.  Uczniowie zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznali pracę ratownika medycznego. Największym przeżyciem było uruchomienie defibrylatora oraz wykonanie telefonu do dyspozytora z informacją o zagrożeniu. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczyły się sposobu układania poszkodowanego w bezpiecznej pozycji bocznej, oceniały jego stan i podejmowały konkretne działania.  
Dziękujemy pani Zosi Zbożnik i panu Michałowi Walkiewiczowi za przyjęcie zaproszenia i przekazanie tak istotnej wiedzy. 
 
 A. Rusin - Kicińska