Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 1-3

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas I - III w roku skolnym 2017/18
 

Agata Podgórna

Poniedziałek             715 - 745                 1130 - 1500

Wtorek                      715 - 745                    1230 - 1400

Środa                        850 -  950                1130 - 1330

Czwartek                   850 -  950

Piątek                           ----------

 

Małgorzata Kozłowska

Poniedziałek             830 - 1230

Wtorek                     900 - 1300

Środa                       900 - 1400

Czwartek                 900 - 1300

Piątek                      900 - 1200