Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 1-3

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas I - III w roku skolnym 2018/19

 

 

Małgorzata Kozłowska

Poniedziałek              8.00 – 15.30    (13.35-14.20,  14.30-15.15 zajęcia ppp lub lekcje)
Wtorek                      8.00 – 13.00
Środa                        8.00 – 15.30    (12.40-13.25, 13.35-14.20, zajęcia ppp lub lekcje)
Czwartek                  8.00 – 12.30    (9.00-9.45  zajęcia ppp lub lekcje)
Piątek                     11.00 – 12.30