Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 1-3

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas I - III w roku skolnym 2017/18
 

Agata Podgórna

Poniedziałek              12.30 – 13.30
Wtorek                      -------------------
Środa                          8.55 – 9.40, 11.30-13.30
Czwartek                    8.45 – 9.45, 11.30 – 12.30
Ptątek                       10.00 – 14.00

 

Małgorzata Kozłowska

Poniedziałek              7.30 – 13.30
Wtorek                       8.00 – 14.00
Środa                          8.00 – 15.00
Czwartek                    8.00 – 14.30
Ptątek                         8.00 – 11.30