Informacja dotycząca organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1.09.2020 w oddziałach przedszkolnych i klasach I - III

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19, w dniu 1 września, dziecko do szkoły może przyprowadzić tylko jeden opiekun. Należy zachować wszelkie środki ostrożności - obowiązuje maseczka, jednorazowe rękawiczki oraz dezynfekcja dłoni).
 
Oddziały przedszkolne - wejście C
Spotkania z wychowawcami:
grupa 0A – 7.30 - 8.00 (sala nr 102C)
grupa 0B – 8.00 - 8.30 (sala nr 103C)
grupa 0C – 8.30 - 9.00 (sala nr 101C)
W dniach 24-31 sierpnia 2020 roku, w godz. 10.00-12.00, przy wejściu głównym do szkoły (budynek B), każdy rodzic zobowiązany jest do osobistego odebrania przygotowanego pakietu dokumentów oraz zapoznania się z przydziałem dziecka do danej grupy.
Uzupełnioną dokumentację należy przekazać wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego dziecko będzie miało możliwość pozostania w szkole do godz. 16.00.
 
Klasy I – wejście D
8.00 - Spotkania z wychowawcami połączone ze Ślubowaniem:
Ia – II p. budynek D
Ib – I p. budynek D
Ic – parter budynek D
W dniach 24-31 sierpnia 2020 roku, w godz. 10.00-12.00, przy wejściu głównym do szkoły (budynek B), każdy rodzic zobowiązany jest do osobistego odebrania przygotowanego pakietu dokumentów oraz zapoznania się z przydziałem dziecka do danej klasy.
Uzupełnioną dokumentację należy przekazać wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
 
Klasy II – wejście D
9.00 - Spotkania z wychowawcami.
 
Klasy III – wejście D
10.00 - Spotkania z wychowawcami.
 
Pełne wyżywienie dzieci będzie uruchomione od dnia 2.09.2020
 
Dyrektor szkoły
Lucyna Jabłońska