Informacja o pracy szkoły

Szanowni Rodzice!
 
W związku z przystąpieniem pracowników naszej szkoły do akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa  z prośbą  o zapewnienie opieki swoim dzieciom. Zgodnie z wcześniejszą informacją szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci korzystające z dożywiania i z opieki szkoły w tych dniach otrzymają posiłek.
 
Komunikaty odnośnie wszelkich zmian związanych z przebiegiem strajku będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
 
Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.
 
Dyrektor szkoły