IX edycja Międzyszkolnego Konkursu „Z Janem Pawłem II w III Tysiąclecie”

Dnia 30.05.2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nętnie  odbyło się podsumowanie IX edycji Międzyszkolnego Konkursu  pt. „Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie”. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach:
 1. Wiedzy (szkoła podstawowa)
2. Plastycznej (przedszkola, szkoła podstawowa)
3. Sportowej- biegi zadaniowe oraz turniej piłki nożnej (szkoła podstawowa)
 
W tej edycji brało udział 5 szkół podstawowych z naszej gminy: z Mielenka Drawskiego, nr 1 i 2 z Drawska Pomorskiego, z Nętna i po raz pierwszy - z Ostrowic.
W konkursie plastycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I-III   temat pracy brzmiał:
„Jan Paweł II opiekun rodzin”.
Z naszej szkoły
I miejsce zdobyła Julia Kaziszyn z oddziału przedszkolnego
II miejsce: Lena Szalewicz  kl. II a
 Dla uczniów klas IV-VIII temat pracy brzmiał: „Jan Paweł II w mojej pamięci”,
 Wyróżnienie otrzymał Jan Wytracz kl. V
W biegach zadaniowych należało wykazać się sprytem, aby z jak najlepszym wynikiem ukończyć tę konkurencję. Klasyfikacja wygląda następująco:
I miejsce - drużyna SP Nętno
II miejsce- drużyna SP nr 1 Drawsko Pomorskie
III miejsce- drużyna SP Mielenko Drawskie
Natomiast w rozgrywkach piłki nożnej drużyny zajęły następujące pozycje:
I miejsce - SP nr 1 Drawsko Pomorskie
II miejsce - SP Nętno
III miejsce - SP nr 2 Drawsko Pomorskie
Ewa Wyrzykowska