Już szkolny dzwonek wzywa nas...

Dla jednych długo wyczekiwany, dla innych, niekoniecznie lubiany – ale to pewne - dla wszystkich rozpoczął się nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Lucyna Jabłońska serdecznie przywitała przybyłych gości, grono pedagogiczne, rodziców, a w szczególności uczniów. Dla tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły, dzisiejszy dzień z pewnością był pełen wrażeń. To ci najmłodsi - pierwszoklasiści, którzy szczególnie ciepło zostali wyróżnieni przez Panią Dyrektor, która następnie przedstawiła "pierwszakom" ich wychowawców.
Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego to także początek wytężonej pracy, rozwoju pasji i zainteresowań oraz osiągania sukcesów. Czego wszystkim życzyła Pani Dyrektor oraz wychowawcy na spotkaniu w klasach.
(mac)