Koła zainteresowań działające w naszej szkole

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

II semestr 2018/2019

 

 

KLASY IV- VI

 

LP.

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA

CZAS ZAJĘĆ

SALA

PONIEDZIAŁEK

1.

Koło języka polskiego kl. V

Irena Golińska

12.40-13.25

203B

2.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (siatkówka)

Radosław Szymczak

14.30- 16.00

sala gimn.

3.

Koło informatyczno-fotograficzne

Robert Stawicki

13.35-14.20

208A

4.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (koszykówka)

Edward Mróz

14.30- 16.00

hala

5.

Chór

Agnieszka Szpargała

12.40-13.25
14.30 -15.15

304C

6.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (siatkówka)

Piotr Łuczak

16.00-17.30

hala

7.

Orkiestra

Tomasz Stawicki

16.00-19.00

306A

WTOREK

1.

Blog uczniowski

Mariola Grzybowska

8.00-8.45

203A

2.

Zajęcia ceramiczne kl. I-III

Nina Walkowiak

12.40-13.25

prac. ceram.

3.

Zajęcia arteterapii

Alicja Diak

12.45-13.30

świetlica I-III

4.

Koło biologiczne kl. V

Joanna Kruczek

13.35-14.20

201C

5.

Koło języka polskiego kl. IV

Agnieszka Łukasiewicz-Makara

13.35-14.20

102B

6.

Koło matematyczne kl. VI

Marta Zębała

14.30-15.15

204A

7.

Koło plastyczne kl. IV-V

Magdalena Żoch

13.35-14.20

202B

8.

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla kl. VIIb

Irena Golińska

13.35-14.20

203B

9.

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

Agnieszka Redmann-Konofał

13.35-14.20

305A

10.

Koło plastyczne kl. VI-VII

Magdalena Żoch

14.30-15.15

202B

11.

Koło teatralne IV-VIII

Iwona Rogalska

14.30-15.15

203D

12.

Zajęcia ceramiczne

Paweł Redmann

14.30-16.00

prac. ceram.

13.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (siatkówka)

Radosław Szymczak

14.30-16.00

sala gimn.

14.

Chór

Agnieszka Szpargała

12.40-13.25
13.35 -14.20

304C

15.

Koło miłośników rowerów

Beata Olejnik
Justyna Kowalczyk

15.15-17.15

zajęcia terenowe

16.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (kolarstwo)

Piotr Łuczak

16.00-18.00

sala gimn.

17.

Orkiestra

Tomasz Stawicki

16.15-19.20

306A

18.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (koszykówka)

Edward Mróz

15.30- 17.00

hala

ŚRODA

1.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

Anna Musiał-Stawicka

8.00-8.45

202A

2.

Koło matematyczne kl. IV-V

Anna Musiał-Stawicka

13.35-14.20

202A

3.

Koło matematyczne kl. VIII

Mariola Grzybowska

14.30-15.15

203A

4.

Chór

Agnieszka Szpargała

12.40-13.25

304C

5.

Koło języka polskiego kl. VIII

Piotr Żoch

13.35-14.20

304B

6.

Zajęcia z fizyki rozwijające umiejętności w rozwiązywaniu zadań

Elżbieta Pytel

14.30-15.15

201C

7.

Koło geograficzne kl. VIII
(co 2 tygodnie)

Magdalena Bącal-Holak

15.15-16.00

201C

8.

Koło chemiczne kl. VIII
(co 2 tygodnie)

Magdalena Bącal-Holak

15.15-16.00

201C

9.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (siatkówka)

Piotr Łuczak

16.00-17.30

sala

CZWARTEK

1.

Zajęcia taneczno-ruchowe kl. I-III

Wioletta Kruszniewska

12.40-13.25

salka korekcyjna

2.

Akademia pomysłów kl. I -III

Marta Ustianowska

12.40-13.30

104D

3.

Koło plastyczne kl. VII-VIII

Magdalena Żoch

14.30-15.15

202B

4.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Radosław Szymczak

14.30-16.00

sala gimn.

5.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Edward Mróz

14.30-16.00

hala

6.

Zajęcia szachowe

Anna Burakowska

13.35-14.20

biblioteka

7.

Chór

Agnieszka Szpargała

13.35-14.20

304C

8.

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

Agnieszka Redmann-Konofał

14.30-15.15

305A

9.

Koło historyczne

Kamil Bielski

14.30-15.15

206A

10.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Piotr Łuczak

16.00-17.30

hala

11.

Orkiestra

Tomasz Stawicki

16.15-19.20

306A

PIĄTEK

1.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Anna Musiał-Stawicka

8.00-8.45

202A

2.

Mażoretki

Dorota Sztuk

12.40-13.30

salka gimn.

3.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (kolarstwo)

Piotr Łuczak

16.00-18.00

sala gimn.

4.

Orkiestra

Tomasz Stawicki

16.15-17.45

306A