Konkurs fotograficzny

POMORZE ZACHODNIE TO MY
REGULAMIN IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 
„Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje…”
 
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
2. Celem konkursu jest:
a) pogłębienie wiedzy o lokalnym życiu społecznym
b) wzmacnianie patriotyzmu lokalnego
c) popularyzacja walorów kulturowych województwa zachodniopomorskiego
3. Tematem konkursu jest prezentacja ludzi, miejsc i sytuacji związanych z Pomorzem Zachodnim.
4. Konkurs jest jednoetapowy i mogą brać w nim udział uczniowie wszystkich typów szkół.
§ 2 Warunki konkursu
1. Do konkursu dopuszczone będą prace wydrukowane na papierze fotograficznym o formacie 25 x 38 lub 30 x 40 cm i przesłane również w wersji elektronicznej na płycie CD.
2. Zdjęcie i płytę należy opisać:
  • imię i nazwisko autora
  • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
  • nazwa szkoły
  • tytuł pracy
3. Kartę zgłoszenia można pobrać u p. R. Stawickiego
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do 20 lutego 2016 r. (u p. R. Stawickiego)
§ 3 Prawa autorskie
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania fotografii konkursowych w celach promocyjnych na stronach internetowych.
§ 4 Postanowienia końcowe
  • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne
  • Prace nie będą odsyłane autorom

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU