Konkurs fotograficzny "Czworonożni (i nie tylko) przyjaciele"

I.                 Przepisy ogólne
 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim.
 2. Celem Konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów. Tematyka zdjęć jest dowolna, każde zdjęcie musi jednak zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go z tematem konkursu.
 3. W Konkursie może brać udział każdy uczeń klas 4 - 7 naszej szkoły.
 4. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
II.               Przepisy dotyczące prac
 1. Każdy uczestnik może złożyć od 1-2 fotografii.
 2. Fotografie należy złożyć na Konkurs w terminie do 31.05.2018 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
  o niskiej jakości technicznej.
 4. Fotografie zostają zgłoszone w formacie plików elektronicznych w popularnych formatach zapisanych na nośniku w postaci płyty CD.
 5. Każda płyta musi zostać oznaczona w pokazany poniżej sposób:
  IMIĘ I NAZWISKO
  KLASA
  NAZWY ZDJĘĆ (PLIKÓW)
  Na płytach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 7. Płyty z pracami konkursowymi należy składać u p. R. Stawickiego.
III.             Terminarz
 1. Termin składania prac mija dnia 31 maja 2018 roku. Fotografie złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 2. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury) w składzie:
                      Robert Stawicki                               Magdalena Żoch
                      Paweł Redmann                              Tomasz Stawicki
 
 1. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 8 czerwca 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora na stronie internetowej naszej szkoły.
 3. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac nastąpi do końca roku szkolnego 2017/ 2018
IV.             Nagrody i wyróżnienia
 1. Prace zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniowie nagrodzeni otrzymają nagrody książkowe.
V.              Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych
 1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania złożonych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie naszej szkoły.
 2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego wykorzystania prac złożonych na Konkurs.