Konkurs na logo

Konkurs jest realizowany w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinrnego ds. Przeciwdziałana Przemocy w Rodzinie w Drawsku Pomorskim. Kierowany do uczniów klas 4 - 7.
Prace należy wykonać w formie znaku graficznego wykonanego przy użyciu dowolnego programu komputerowego i zapisanego w formacie jpeg na płycie CD.
Więcej informacji w regulaminie konkursu. Składanie prac do w szkole do 21.03.2018r. u p. R. Stawickiego.