Mamo! Tato! Zobacz jak uczę się i bawię w przedszkolu - zajęcia otwarte w oddziale przedszkolnym 0E

   Dnia 20.04.2015r w grupie przedszkolnej 0E odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, których temat brzmiał: „Mamo! Tato! Zobacz jak uczę się i bawię w przedszkolu”. Głównym celem zajęć było rozwijanie i wzmacnianie więzi z rodziną poprzez wspólne uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach, a tym samym integrowanie rodziców, dzieci i nauczyciela. Podczas zajęć dzieci miały okazję pochwalić się orientacją w schemacie własnego ciała, a także zrelaksować siebie i rodziców wspólnym masażem. Kształtowano również gotowość do nauki czytania i pisania, a także rozwijano umiejętność poprawnego liczenia. W ramach ewaluacji zajęć rodzice wraz z dziećmi rysowali na kartkach uśmiechnięte lub smutne buzie w zależności od stopnia zadowolenia. Jak wynika z rysunków nasze zajęcia przyniosły wszystkim uczestnikom wiele radości i satysfakcji.
   Podczas zajęć otwartych rodzice mieli możliwość dostrzeżenia mocnych i słabych stron swoich dzieci, co pozwoli na rozwijanie dostrzeżonych talentów lub niwelowanie problemów edukacyjnych, zarówno na etapie edukacji przedszkolnej jak i szkolnej. Każdy
z opiekunów mógł odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
  • Czy moje dziecko jest aktywne podczas zajęć?
  • Jak sobie radzie podczas zabawy zespołowej?
  • W jaki sposób udziela informacji na zadane pytania?
  • Czy potrafi skupić uwagę podczas zajęć?
   Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym rodzicom i opiekunom za poświęcenie swojego czasu. Jestem przekonana, że obopólne oddziaływania wychowawcze zaprocentują osiąganiem sukcesów edukacyjnych.
Paula Skwarek