Mamy prawo czuć się bezpiecznie

„Mamy prawo czuć się bezpiecznie w szkole, w domu  na ulicy” -takim tematem zajęć edukacyjnych zainteresowaliśmy uczniów klasy III c oraz III d.   Z uczniami spotkali się z funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim st. sierż. Monika Graladzielnicowa, st. sierż. Karolina Żych - oficer prasowy oraz asp. ds. profilaktyki  nieletnich Karol Cieślik.
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, czym jest przemoc rówieśnicza, jak działa mechanizm przemocy rówieśniczej, wzmocnienie przekonania u uczniów, że nikt, nigdy i nigdzie nie ma prawa stosować wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej.
Podsumowaniem spotkania były krótkie spoty edukacyjne, które  dostarczyły uczniom wiedzy na temat tego, jak można sobie radzić w sytuacji przemocy rówieśniczej, gdzie można uzyskać pomoc.
 
Pedagog
Małgorzata Kozłowska