MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W NASZEJ SZKOLE

Mediacja w szkole jest nową metodą rozwiązywania konfliktów, która cieszy się coraz większą popularnością z uwagi na skuteczność. W szkole, gdzie konflikty powstają jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”, szczególnie ważne są skuteczne metody sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów. W mediacji bezpośrednia konfrontacja ze swoim zachowaniem, potępienie czynu, a nie ucznia, prowadzą do zrozumienia i przejęcia odpowiedzialności, do rozwiązywania sporów, konfliktów, zgodnie z ideą sprawiedliwości naprawczej.
Wprowadzamy tę metodę w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim przy pomocy Pani Moniki Butowskiej, mediatora Polskiego Centrum Mediacji w Koszalinie, biorąc udział w projekcie „Mediacje rówieśnicze – rozwiązywanie konfliktów bez przemocy”.
Po szkoleniu, które przeszło kilkoro nauczycieli (liderów mediacji rówieśniczej w szkole) przyszła kolej na szkolenie uczniów – mediatorów rówieśniczych.  Z klas IV – VII wybrano uczniów, którzy charakteryzowali się: koleżeńskością, chęcią niesienia pomocy potrzebującym, łatwością nawiązania relacji z innymi osobami, obiektywizmem, wzbudzaniem zaufania.
W dniach 20 i 21.03. oraz 28 i 29.03.2019r. dla mediatorów klasowych (23 osoby), w dwóch grupach, odbyły się siedmiogodzinne warsztaty na temat: ,,Mediacje rówieśnicze – rozwiązywanie konfliktów bez przemocy”. Zajęcia warsztatowe spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Przyszli mediatorzy w ramach zajęć  zapoznali się z definicją mediacji rówieśniczych, zrozumieli ich charakter oraz poznali główne zasady mediacji oraz podnieśli swoje umiejętności w sferze komunikacyjnej oraz rozwiązywania konfliktów.
Mamy nadzieję, że uczenie w szkole młodych ludzi technik rozwiązywania konfliktów ma niebagatelne znaczenie dla ich przyszłego dorosłego życia, uczy też odpowiedzialności za siebie i swoje czyny.
Czym jest mediacja?
Mediacja to dobrowolne, poufne postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora. Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu, znalezienia takiego rozwiązania, które będzie w pełni satysfakcjonować strony konfliktu.
Mediacja rówieśnicza prowadzona w szkole ma służyć podobnym celom. Strony konfliktu będą miały możliwość dojść do porozumienia z pomocą mediatora i samemu określić warunki zakończenia sporu.
Jakie sprawy mogą trafić do mediacji?
Z pomocy mediatora mogą skorzystać uczniowie, którzy popadli w konflikt, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z:
– bójką, naruszeniem nietykalności cielesnej,
– poniżaniem, wyśmiewaniem, pomawianiem (bezpośrednim lub na przykład za pomocą internetu),
– drobną kradzieżą (do 250 PLN),
– niszczeniem mienia szkoły lub przedmiotów należących do innych uczniów,
– konfliktem między uczniem a nauczycielem.