MIĘDZYSZKOLNE KONKURSY MATEMATYCZNEdla klas 4 i 8

 
 
30 maja 2019 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole dwa konkursy matematyczne, jeden, dla klas 4 o zasięgu gminnym, drugi dla klas 8 o zasięgu powiatowym.
Na zaproszenie odpowiedziało sześć szkół. W obu konkursach wzięło udział 45 uczniów (18 z klas czwartych i 27 z klas ósmych).

 Uczniowie klas czwartych rozwiązywali w grupach zadania matematyczne, wykreślanki, krzyżówki, ułamkowe węże, itp. Po zaciekłej rywalizacji poznaliśmy zwycięzców:
 
I miejsce – SP w Ostrowicach
(Kornelia Duda,  Natalia Jasińska, Filip Waszczyk)
II miejsce – SP nr 1 w Drawsku Pom.
(Natalia Daciów- Grabicka, Hubert Chalaba, Jakub Głowacki,
Maja Wróbel, Wojciech Wróblewski, Aleksander Boniecki)
III miejsce – SP nr 2 w Drawsku Pom.
 
(Grabowski Piotr, Pasternak Leon, Zębała Filip, Krenz Sandra,
Piekarzewicz Kacper, Szpadziński Maksymilian).
Spośród uczniów klas ósmych, po eliminacjach i dogrywce, wyłoniono 10 najlepszych matematyków, a po rozegraniu turnieju 1 z 10 poznaliśmy zwycięzców:
 
I miejsce – Oliwia Nowak
( SP im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pom.)
II miejsce – Szymon Kiszko
(SP nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pom.)
III miejsce –Tymoteusz Skowron
(SP w Czaplinku)
IV miejsce – Julia Michalska
(SP im. 2 Warszawskiej  Dywizji Piechoty Jana Henryka Dąbrowskiego w Wierzchowie)
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody lub upominki oraz dyplomy.
 
Dziękujemy dyrekcji SP nr 1 w Drawsku Pom. – p. Lucynie Jabłońskiej za ufundowanie nagród głównych oraz sponsorowi gadżetów promujących naszą gminę - p. Zbigniewowi Ptakowi - nauczycielowi historii w naszej szkole, a także sponsorom poczęstunku i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tych konkursów matematycznych.
Podziękowania dla p. Roberta Stawickiego za opracowanie pięknych dyplomów, a dla nauczycieli matematyki za pomoc w przygotowaniach i przeprowadzeniu konkursów. Szczególne podziękowania dla dziewcząt z kółka matematycznego: Weroniki M., Julii S. Zuzannie T., Oli T. i Oliwii L.
Szkolny Koordynator Konkursów
Mariola Grzybowska