Mistrzowie Ortografii

Koniec semestru to czas podsumowań wyników w nauce oraz osiągnięć uczniów w różnych przedsięwzięciach. Jednym z nich jest  przeprowadzany w naszej szkole konkurs ,,Liga Mistrzów Ortografii”, który, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu wyłonienie mistrzów poprawnej pisowni. Już od października uczniowie kas IV –VI  pisząc co miesiąc dyktando uczestniczyli w  rywalizacji indywidualnej oraz międzyklasowej. W styczniu 2015 r. nastąpiło podsumowanie wyników.
 
W konkurencji międzyklasowej  tytuł Mistrza Ortografii zdobyły klasy:
IV b (opiekun Ewa Wyszczelska);
VA ( opiekun Ewa Wyszczelska);
VIE (opiekun Janina Ulikowska).
 
Indywidualnie Mistrzami Ortografii zostali:                                                               
kl. IVA - Oliwia Szczygielska  (opiekun Piotr Żoch);
kl. VCMichał  Gendek- (opiekun Agnieszka Łukasiewicz – Makara);
kl. VI B - Jakub Lipiński (nauczyciel Janina Ulikowska).
J. Ulikowska