A może architektura…???

Decyzja o wyborze szkoły, a następnie zawodu jest niezwykle ważna, gdyż może rzutować na przyszłość. Uczniowie klas VII i VIII w już niedługo będą musieli podjąć właśnie taką decyzję. Aby choć trochę ułatwić im wybór szkoły ponadpodstawowej, w ramach zajęć doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie z panią architekt Dagmarą Kalinowską, która powiedziała uczniom o pracy architekta i wielu możliwościach jakie niesie za sobą ten zawód. Uświadomiła uczniom, że przede wszystkim muszą pamiętać o swoich predyspozycjach, zainteresowaniach, cechach osobistych, a nie o aspiracjach rodziców czy sugestie kolegów lub koleżanek. Przedstawiła portfolio swojego projektu. Opowiedziała, jak powstaje projekt, w jaki sposób i gdzie się go wykonuje. Omówiła poszczególne etapy jego powstawania, począwszy od koncepcji, a kończąc na jego wykonaniu. Pani architekt w sposób bardzo przystępny tłumaczyła tajniki swojego zawodu.
 
Może spotkanie z panią architekt zainspiruje w przyszłości naszych uczniów do wyboru tego fascynującego zawodu.
Dziękujemy za interesujące zajęcia.
 
Małgorzata Kozłowska