NAJBARDZIEJ ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I SEMESTRZE

NAJBARDZIEJ ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I SEMESTRZE
 
Konkurs Przedmiotowy dla Uczniów Szkół Podstawowych
Województwa Zachodniopomorskiego
Laureaci etapu szkolnego:
- z języka polskiego: Nina Gworek i Wojciech Wróblewski kl. VIIIc
- z języka angielskiego: Hubert Raciniewski kl. VIIIc i Anastazja Podlipniak kl. VIIIa
- z historii – Natalia Daciów-Grabicka i Szymon Rakowski kl. VIIIb
- z chemii – Hubert Raciniewski kl. VIIIc
- z geografii: Wojciech Wróblewski i Filip Zieliński kl. VIIIc
- z biologii: Filip Zieliński i Patrycja Krawczyk kl. VIIIc
- z matematyki: Jakub Głowacki kl. VIIIb i Wojciech Wróblewski kl. VIIIc
- z wiedzy o społeczeństwie: Teresa Oziero kl. VIIIc i Hubert Chyliński kl. VIIIa
Laureaci etapu rejonowego:
- z języka polskiego - Nina Gworek kl. VIIIa
- z historii - Natalia Daciów-Grabicka kl. VIIIb
VIII Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego
I miejsce Johanes Kurth kl. VIIa
VIII Regionalny Konkurs Języka Angielskiego
III miejsce Anastazja Podlipniak kl. VIIIc
Konkurs Powiatowy „Mistrz EKO Powiatu Drawskiego”
I miejsce Jan Łuszczak kl. Va
II miejsce  Lena Martusiewicz kl. Vb
III miejsce Karolina Frutczak kl. IVa
IV miejsce Julian Bawarski kl. Vb
VII edycja Powiatowego konkursu na bombkę choinkową
I miejsce Jagoda Zyguła kl. Ia
Gminny Konkurs Czytelniczy „Czytanie jest O.K.”
II miejsce szkoły
ZABYTKI GMINY DRAWSKO POMORSKIE W BARWACH JESIENI”
 konkurs fotograficzny dla kl. IV - VIII
wyróżnienie Adam Tylka kl. VIa
Jakub Rykowski kl. VIb
13 Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych
l miejsce w kategorii "plakat" - klasa lll c
l miejsce w kategorii "piosenka" - dla grupy 0a
l miejsce w kategorii "scenka teatralna" - dla grupy 0b