"Nasi Najlepsi"

W każdym roku szkolnym następuje czas podsumowań, tak też i w tym nie mogło być inaczej. To dopiero półrocze, ale należało docenić wszystkich tych, którzy osiągnęli w nim sukcesy. Wyróżnionym uczniom nie brakuje chęci zdobywania wiedzy i rozwijania pasji. 31.01. około 200 laureatów i finalistów olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach zostało nagrodzonych podczas apelu „Nasi Najlepsi”. Poniżej relacja foto z przebiegu uroczystości, a tu link do listy stypendystów.
(mac)