Nasza własna tęcza

W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „Być jak Ignacy” uczniowie klas VII poznają spuściznę polskich naukowców.
Grupa uczniów klasy VII B, omawiając biografię  Mikołaja Kopernika, zainteresowała swoje koleżanki i kolegów własnoręcznie wykonanymi spektroskopami.
Spektroskop – przyrząd służący do przeprowadzania zdalnej analizy poprzez badanie widma odpowiadającego określonemu rodzajowi promieniowania (np. promieniowanie świetlne, rentgenowskie, akustyczne).
Tyle fizyka...
Nasze spektroskopy pozwoliły w prosty sposób uzyskać tęczę. Każdy otrzymał inną. Która najpiękniejsza? Każda, bo własna...
Joanna Kruczek