Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice! 
 
Od 26 października zgodnie z decyzją rządu klasy IV-VIII przechodzą na naukę zdalną.                                                                      
Nowe zasady funkcjonowania szkoły będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada br.                                     
Oddziały przedszkolne i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian. 
Zajęcia ujęte w planie lekcji będą prowadzone on-line zgodnie z ustalonym planem. 
Wszystkie zajęcia w oddziałach przedszkolnych i klasach 0 -III odbywają się stacjonarnie. 
Wszelkie kontakty ograniczamy do minimum. 
Praca świetlicy I-III odbywa się jak do tej pory.  
Zajęcia pozalekcyjne i konsultacje w kl. IV-VIII realizowane są w trybie on-line według stałego planu godzinowego. W klasach 0-III odbywają się one w szkole. 
 
Drodzy Rodzice! 
Proszę o wsparcie swoich dzieci w czasie nauki zdalnej oraz o stały kontakt z wychowawcami i nauczycielami w przypadku napotkanych trudności. 
 
Z życzeniami zdrowia i spokoju 
 
Dyrektor szkoły 
Lucyna Jabłońska