O PROJEKCIE „Jedzmy odpowiedzialnie”

 
Dlaczego „Jedzmy odpowiedzialnie”?
 
Czy dokonywane przez nas każdego dnia wybory wpływają na środowisko naturalne, ochronę praw człowieka oraz  poprawę jakości życia w społeczeństwie? I co wspólnego powyższe pytania mają z żywnością?  
 
Liczba ludności na świecie wciąż wzrasta, szacuje się, że przed 2050 r. będziemy potrzebowali wyżywić blisko cztery razy więcej ludzi niż sto lat temu. Z tego punktu widzenia, żywność już nie jest tylko sprawą indywidualną. To, co jemy każdego dnia, jakich dokonujemy wyborów, ma bezpośredni i pośredni wpływ na klimat, zużycie naturalnych zasobów, takich jak  woda, czy ziemia, jak również na zdolność wyżywienia ludności w naszym kraju i na całym świecie.
 
 
Projekt „Jedzmy odpowiedzialnie” wspiera Eko-Szkoły z dziewięciu krajów Unii Europejskiej w podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji dotyczących żywności. Ponieważ nasze wybory kształtują świat!
 
Nasze cele:
 
Edukacja dla zrównoważonego stylu życia
 
Realizując działania dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji żywności, nauczyciele przenoszą najistotniejsze kwestie globalne do klas, by w otwartej przestrzeni współtworzyć, nowe, odpowiedzialne rozwiązania na każdy dzień.
 
Uczniowie wprowadzają zmianę
 
Zaangażowani uczniowie poszukują powiązań pomiędzy globalnymi i lokalnymi zagadnieniami. Wprowadzając małe zmiany w najbliższym otoczeniu, wywieramy ogromny wpływ na skalę globalną.
 
Zaangażowanie rodziców  
 
Jeśli mówimy o odpowiedzialnym jedzeniu w domach, kluczową rolę  odgrywają tutaj rodzice. Zachęcamy do wprowadzania zmian we własnych domach/gospodarstwach dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji.  
 
Włączenie społeczności lokalnej
 
W działaniach podejmowanych przez szkoły ogromną rolę odgrywa wsparcie i zaangażowanie osób z zewnątrz, tj. ekspertów, kucharzy, rolników, ustawodawców, aktywistów.  Im szersza grupa, tym większe nasze oddziaływanie.
 
Dzielenie się pomysłami
 
Zadaniem Eko-Szkół z dziewięciu krajów uczestniczących w projekcie jest wypracowanie dobrych praktyk. W ramach projektu odbędzie się w Pradze międzynarodowe spotkanie, którego uczestnikami będą osobowości ze świata edukacji i żywienia.
 
Publikacja materiałów
 
W ramach projektu powstaną materiały związane z tematyką odpowiedzialnej konsumpcji żywności. Pomogą one w realizacji założeń projektowych dla wszystkich grup wiekowych. Wśród opracowanych materiałów znajdą się m.in.: Metodologia 7 kroków ku odpowiedzialnej Żywności, scenariusze lekcyjne, formularze audytów żywnościowych oraz inne publikacje.
 
Liczby
1800 nauczycieli odkryje zależności pomiędzy produkcją żywności a zmianami w społeczeństwie i środowisku naturalnym oraz w poziomie jakości życia.  
550 europejskich Eko-Szkół będzie uczestniczyć w jednorocznym programie edukacyjnym dotyczącym odpowiedzialnej konsumpcji żywności.
90.000 uczniów  będzie poszukiwać możliwości podejmowania świadomych/odpowiedzialnych zmian w menu  swoim i  swoich bliskich. 
 
Definicja  zrównoważonej konsumpcji żywności
 
Co jem?
Skąd pochodzi żywność, którą spożywam?
W jaki sposób jest produkowana?
Jak dużo żywności konsumuję?
Jak dużo żywności marnuję?
Jaki wpływ na planetę mają moje wybory konsumenckie w zakresie żywności?
 
Odpowiedzialna konsumpcja żywności to świadome dokonywanie wyborów żywnościowych z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych, środowiskowych, politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Nasze decyzje powinny uwzględniać podstawowe i realne potrzeby ogółu ludzkości, ale także ograniczać negatywny wpływ na Planetę i korzystnie wpływać na jakość życia tak indywidualnego  konsumenta, jak i społeczeństwa jako całości.
 
 
 
 
 
Powinnismy spróbować:
 
  • Jeść mniej, ale lepiej;
  • W miarę możliwości spożywać produkty lokalne, sezonowe, organiczne;
  • Spożywać mniej mięsa, zastępując je produktami pochodzenia roślinnego;
  • Wybierać żywność produkowaną z poszanowaniem ludzi i Planety
  • Zwracać uwagę na różnorodność wybieranej żywności;
  • Unikać oleju palmowego w produktach
  • Nie marnować żywności
 
 
Strona została opracowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Organizacja Glopolis bierze odpowiedzialność za jej treść, która może nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej.