Opłaty za posiłki szkolne w czerwcu 2019 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
 
CZERWIEC
 
Uczniowie 0-VIII:
10 dni x 4zł = 40 zł (bez soboty 01.06.2019 r.)
Jeśli dziecko będzie brało udział w zajęciach 01.06.2019 r (sobota): 11 dni x 4zł = 44 zł
Nauczyciele:
10 dni x 8,31 - 83,10 zł