Opłaty za posiłki szkolne w kwietniu 2018 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
 
KWIECIEŃ
 
Uczniowie   I-VII
19 x 4,00 = 76 zł
 
Nauczyciele
19 x 8,00= 152 zł