Opłaty za posiłki szkolne w kwietniu 2019 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
 
KWIECIEŃ
 
ZERÓWKA
19 dni x 4 zł = 76 zł
 
Uczniowie I-VIII:
16 dni x 4 zł = 64 zł
 
Nauczyciele:
16 dni x 8,31 zł = 132,96 zł
 

W sprawie odliczeń bardzo proszę o bezpośredni kontakt z intendentem  - tel. 94 35 560 96