Opłaty za posiłki szkolne w lutym 2020

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr  03 1020 2847 0000 1902 0187 4288 
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
Adres e - mail intendenta szkoły: wardzala.mariola@spdrawsko.pl
 
Uczniowie 
10 dni x 4,50 zł = 45,00 zł
 
Nauczyciele
10 dni - 92,20