Opłaty za posiłki szkolne w marcu 2018 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
 
MARZEC
 
Oddziały przedszkolne
20 x 4zł = 80zł
 
Uczniowie   I-VII
17 x 4zł = 68zł
 
Nauczyciele
17 x 8zł = 136zł