Opłaty za posiłki szkolne w marcu 2019 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
 
MARZEC
 
W związku ze zmianą organizacji pracy w marcu, zmianie uległy wyskości opłat za obiady uczniów klas I - VIII. Jeśli wpłaciliście Państwo kwotę podaną wcześniej (84 zł) informujemy, że opłata za kwiecień zostanie odpowiednio pomniejszona.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z intendentką, Mariolą Wardzała - tel. 94 35 560 96
 
Uczniowie I-VIII:

18 dni x 4zł = 72 zł

Dzieci przedszkolne i zerówki
21 dni x 4zł = 84 zł
 
Nauczyciele:
21 dni x 8,31zł = 174,51 zł