Opłaty za posiłki szkolne w październiku 2019 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
Adres e - mail intendenta szkoły: wardzala.mariola@spdrawsko.pl
 
 
PAŹDZIERNIK
 
Uczniowie 
23 dni x 4,50 zł = 103, 50 zł
Jeżeli 14.10.2019  dziecko nie będzie korzystało z obiadu proszę o informację.
 
 
Nauczyciele
23 dni - 202, 84 zł