Opłaty za posiłki szkolne w styczniu 2019 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
 
STYCZEŃ
 
Uczniowie 0-VIII:
18 dni x 4zł = 72 zł
72 zł - 20 zł odpisu za grudzień = 52 zł
Nauczyciele:
Proszę o indywidualny kontakt z intendentem (tel. 94 35 560 96)