Opłaty za posiłki szkolne w styczniu 2020 r. UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr  03 1020 2847 0000 1902 0187 4288 
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
Adres e - mail intendenta szkoły: wardzala.mariola@spdrawsko.pl
 
Uczniowie 
21 dni x 4,50 zł = 94,50 zł
 
Nauczyciele
21 dni - 193,62