Opłaty za posiłki szkolne we wrześniu 2018 r.

Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:
nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222
W tytule przelewu należy wpisać nazwę szkoły: SP1 oraz imię, nazwisko dziecka, klasa
Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot naliczonych przez intendenta szkoły.
 
WRZESIEŃ
Uczniowie I-VIII:
19 dni x 4zł = 76zł
 
Uczniowie Oddziału Przedszkolnego "0" 
20 dni x 4zł = 80zł
 
Nauczyciele:
20 dni x 8,31zł = 166,20zł