Organizacja pracy szkoły w czasie rekolekcji

W dniach 18 - 20 marca odbędą się rekolekcje dla uczniów naszej szkoły. W okresie tym zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy po zajęciach rekolekcyjnych pozostaną w szkole lub nie wezmą udziału w rekolekcjach.
Dowozy dzieci przebiegać będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. (SPRAWDŹ TU)