PASOWANIE NA ŚWIETLICZANINA

W piątek 5 października 2018 roku w naszej świetlicy odbyło się  pasowanie na „świetliczanina”. Udział wzięły dzieci z klasy pierwszej, uczęszczające na zajęcia świetlicowe. Uroczystość rozpoczęła się od serdecznego powitania pierwszaków przez uczniów z klas II i III.  Następnie w formie zabawowej odbyło się pasowanie, dzieci miały do wykonania różne zadania, m.in. przejście przez „jaskinię strachu” i powtórzenie trudnego wyrazu.  Został przedstawiony również krótki regulamin świetlicy, który został przez każdego ucznia zaakceptowany poprzez złożenie odcisku swojego palca wskazującego. Każde dziecko otrzymało też odznakę członka świetlicy. Ostatnim punktem programu było uroczyste odśpiewanie piosenki „Bo w świetlicy fajnie jest”.
Justyna Kowalczyk, Beata Olejnik