Podsumowanie cyklu zajęć „Twórcza wyobraźnia”

W II semestrze kl. IIa i kl. IIc brały udział w cyklu zajęć plastyczno-muzycznych „Twórcza wyobraźnia”. Zajęcia były prowadzone dwa razy w miesiącu.
Celem zajęć było stworzenie możliwości  świadomego obcowania ze sztuką, rozbudzanie zainteresowań plastycznych i muzycznych oraz ekspresji twórczej, wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych, wzmacniania u uczniów poczucia własnej wartości i integracja klas.
 Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie z niecierpliwością czekali na kolejne spotkania.
Miłym zakończeniem naszych integracyjnych zajęć było spotkanie z przedstawicielami policji Komendy Powiatowej Policji Drawsko oraz wyjście do Nadleśnictwa Drawsko w celu omówienia zasad bezpiecznego zachowania podczas tak oczekiwanych długo wakacji.
 Do zobaczenia za rok!
 
J. Worona, N. Walkowiak