Policjant - zawód dla każdego… ??

W ramach zajęć doradztwo zawodowe  uczniowie klasy VIIa naszej szkoły przygotowali się do zajęć pn. „W roli głównej...?”.  Zaproszenie do udzielenia wywiadu przyjęła pani st. sierż. Karolina Żych Oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim.
Uczniów bardzo zainteresowało w jaki sposób przebiega weryfikacja kandydatów na policjantów, jakie stawiane są im wymagania, jakie osoby mogą ubiegać się o pracę w policji oraz jaki jest zakres ich uprawnień.
Pani sierżant szczegółowo omówiła  wymagania jakie muszą spełniać kandydaci na przyszłych funkcjonariuszy oraz gdzie i jakie dokumenty powinni złożyć. Przedstawiła etapy postępowania kwalifikacyjnego, m.in. testy wiedzy, sprawności fizycznej, psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Zgromadzonym  na spotkaniu uczniom również została przybliżona specyfika służby w policji. Pomimo tego, że przed uczniami jeszcze parę lat nauki, to być może u kogoś zrodzi się chęć związania swojej przyszłości zawodowej z policją.
Podsumowując spotkanie pani Karolina Żych  stwierdziła, że z pewnością jest to ciekawa praca, zawód policjanta to wyzwanie, a  umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.
Jeszcze raz dziękujemy pani  Karolinie Żych za ciekawą prezentację swojego zawodu.
Małgorzata Kozłowska
(mac)