Rekrutacja 2023/2024 do klasy pierwszej i oddziału "0"

Rekrutacja 2023/2024 do oddziału przedszkolnego
Szanowni Rodzice - Opiekunowie dzieci rocznik 2017
Informujemy, że od dnia 27.02.2023 r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2023/2024 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim
 Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, można  pobrać:
  • w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko;
  • w  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1
  • ze strony internetowej naszej szkoły: kontakt@spdrawsko.pl
  • ze strony BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Wypełnione oraz podpisane wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1  w Drawsku Pomorskim (ul. Obrońców Westerplatte 13)
od dnia 27.02.2023 r. do dnia 20.03.2023 r.
w godz. 7.00-15.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94/363 23 12
 
 
 
Rekrutacja 2023/2024 do klasy pierwszej
Szanowni Rodzice
Informujemy, że od dnia 27.02.2023 r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2023/2024 do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1  im. mjra Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim
 Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I, można  pobrać:
  • w  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1
  •  ze strony internetowej naszej szkoły: kontakt@spdrawsko.pl w zakładce: Rekrutacja
  • ze strony BIP Szkoły Podstawowej nr 1
Wypełnione oraz podpisane wnioski oraz zdjęcie legitymacyjne dziecka, należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1  w Drawsku Pomorskim
(ul. Obrońców Westerplatte 13)
od dnia 27.02.2023 r. do dnia 20.03.2023 r.
w godz. 7.00-15.00
Uwaga!
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/134/2019 z dnia 29 XI 2019r. do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim, można zapisać dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94/363 23 12