RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
 

1.    

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjra H. Sucharskiego w Drawsku Pomorskim, zwana dalej „SP1”, ul. Obrońców Westerplatte 13,
 e-mail kontakt@spdrawsko.pl .

2.    

Inspektorem Ochrony Danych, jest Sebastian Łabowski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3.    

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.

4.    

Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.

5.    

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a po tym terminie zgodnie z  przepisami obowiązującego prawa.

6.    

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.    

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8.    

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie  SP1 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.

9.    

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 3 miesięcy zapis jest automatycznie nadpisywany.