Spotkanie z kuratorem zawodowym

,,Żyj tak, aby nikt przez ciebie nie płakał”
 
Dnia 23.01.2019 w ramach zajęć świetlicowych rozpoczęły się warsztaty dla uczniów klas V d, V f, VI a, VI b, VII a, które poprowadziła pani Agata Lisaj - kurator zawodowy  Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z przepisami prawa dotyczącymi  przemocy fizycznej i psychicznej oraz z konsekwencjami jej stosowania.
Podczas zajęć poruszono także temat ,,mowy nienawiści”. Uczniowie mieli możliwość przeanalizowania zaistniałych w ich życiu konfliktowych sytuacji i zastanowienia się nad nimi.  Zajęcia  zostały odebrane bardzo pozytywnie. Zainteresowanie nimi spowodowało, że zostały zaplanowane kolejne spotkania dla innych klas. Odbędą się one po feriach zimowych.
 
Beata Olejnik