Sprawozdanie z realizacji projektu pt. „JUŻ PŁYWAM”

   Uczniowie dwóch klas trzecich Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim od 20 kwietnia do 22 czerwca 2015 r. realizowali projekt pt. „JUŻ PŁYWAM”. Środki na jego realizację pochodziły  z funduszy gminy Drawsko Pomorskie oraz Zachodniopomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie.
   W zajęciach programowych wzięło udział 46 uczniów podzielonych na trzy grupy.  Zajęcia odbywały się w  Parku Wodnym RELAX w Świdwinie w 10 kolejnych poniedziałków.  Ich celem było zapobieganie wadom postawy, promowanie bezpiecznego zachowania się w wodzie oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały wychowawczynie klas Jolanta Oleszczuk i Bożena Kowalczuk oraz ratownicy.  Realizacją programu pływania zajmowała się nauczycielka  wychowania fizycznego  pani  Jolanta Makowska.
   Uczniowie mieli szansę zdobycia umiejętności pływackich i rozwoju sportowych talentów. Program zajęć obejmował skoki do wody, ćwiczenia wypornościowe, nurkowanie, technikę pływania na grzbiecie, stylem klasycznym i kraulem.
   22 czerwca odbyła się Gala Pływania podsumowująca program z udziałem beneficjentów programu, ich rodziców i pani dyrektor Lucyny Jabłońskiej. Wszyscy uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności pływackie. Odbyły się także zawody z pełną galą, aplauzem, medalami i podium. Poza dobrą zabawą  uczniowie utrwalili postawę  aktywnego spędzania czasu wolnego oraz nabyli nawyki prozdrowotne.
 
Jolanta Makowska