Stypendia Burmistrza - zmienione zasady przyznawania stypendium

Burmistrz  Drawska Pomorskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie  stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego na podstawie uchwały NR XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego.
 
Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie:
  1. do dnia 20 października 2019 roku,
  2. od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, czwartki w godzinach od 7.00 do 16.00 i piątki w godzinach od 7.00 do 14.00.
Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim,
ul. Generała Władysława Sikorskiego 41 (parter, pok. 117- Informacja lub I piętro pokój 204),
 
W załączeniu do pobrania:
  1. NR XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego,
  2. Wniosek o stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego.
 

WIECEJ INFORMACJI