Stypendia szkolne

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256  z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

WIECEJ INFORMACJI