Stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego

Informacja dotycząca stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe za rok szkolny 2019/2020.
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe za rok szkolny 2019/2020.
Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie
od dnia 15 do dnia 30 września 2020r.
Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41 (parter, pok. 117- Informacja).
W załączeniu do pobrania:

01.

uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego,

02.

wniosek o stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego.

 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW.
(wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane).