SZACHY W SZKOLE

Od 2013 roku realizowany jest w Polsce projekt Polskiego Związku Szachowego „Szachy w szkole”. Jego celem jest  zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości takich  jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Cel ten jest realizowany poprzez wprowadzenie nauki gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej.
 
Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 oświadczeniu pisemnym Parlamentu Europejskiego       w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” czytamy między innymi: „Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (...) Bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania”.
 
Doceniając wartości edukacyjne szachów, w bieżącym roku szkolnym do programu przystąpiła także nasza szkoła( jako jedna z sześciu w naszym województwie). Troje nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie metodyki nauczania gry w szachy. Prowadzą oni zajęcia obowiązkowe w dwóch drugich klasach oraz zajęcia pozalekcyjne. Gry w szachy uczy się na nich ok. 70 uczniów. Dzieci uczą się z wielkim zapałem. Widać, że gra daje im wiele satysfakcji. Część    z nich wzięła udział w szkolnym turnieju szachowym. Przed nimi turniej o puchar burmistrza Drawska Pomorskiego. Ważniejszy jednak od sukcesów w zawodach jest pozytywny wpływ szachów na rozwój ogólny dziecka. Umiejętności i nawyki nabyte podczas nauki gry w szachy będą procentowały w całym dorosłym życiu.
 
Anna Burakowska, Ewa Wyrzykowska, Piotr Żoch